Stacja Kontroli Pojazdów

Zapraszamy do skorzystania z usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów MZK w Bielsku-Białej!
Posiadamy uprawnienia do wykonywania w pełnym zakresie badań technicznych:
pojazdów osobowychprzyczep
pojazdów ciężarowychpojazdów zabytkowych
motocyklipojazdów marki SAM
autobusówpojazdów sprowadzonych z zagranicy


Jesteśmy do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku - w godz. 6.00 - 21:30, a w sobotę od godz. 7.00 do 14.00.

Kontakt:
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów MZK w Bielsku-Białej
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała
tel.: 33 814 35 11 wew. 230, fax: 33 814 51 88


Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane wg cennika ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 223 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, Załącznik)
Lp.WyszczególnienieOpłata w zł
(zawiera podatek od towarów i usług VAT)
1Okresowe badanie techniczne: 
1.1- motocykl, ciągnik rolniczy62,00 zł
1.2- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1)98,00 zł
1.3- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.153,00 zł
1.4- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00 zł
1.5- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00 zł
1.6- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.40,00 zł
1.7- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.50,00 zł
1.8- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.70,00 zł
1.9- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.78,00 zł
1.10- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.163,00 zł
1.11- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.177,00 zł
1.12- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
1.13- taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
1.14- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
1.15- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00 zł
1.16- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: 
2.1- skuteczności i równomierności działania hamulców20,00 zł
2.4- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00 zł
2.5- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00 zł
2.6- toksyczności spalin14,00 zł
2.7- poziomu hałasu20,00 zł
2.8- geometrii kół jednej osi36,00 zł
2.9- działania amortyzatorów jednej osi14,00 zł
2.10- wszystkich innych usterek łącznie20,00 zł
3Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): 
3.1- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy116,00 zł
3.2- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.169,00 zł
3.3- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.232,00 zł
3.4- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy297,00 zł
3.5- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą327,00 zł
3.6- przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.92,00 zł
3.7- przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c.134,00 zł
3.8- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.165,00 zł
3.9- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.170,00 zł
3.10- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.269,00 zł
3.11- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.297,00 zł
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: 
4.1- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4)20,00 zł
4.2- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
4.3- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00 zł
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)20,00 zł
5.2- po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00 zł
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: 
6.1- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)114,00 zł
6.2- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00 zł
6.3- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00 zł
6.4- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00 zł
6.5- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00 zł
6.6- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00 zł
6.7- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00 zł
6.8- o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
6.9- skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji60,00 zł
6.10- pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00 zł
6.11- pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym50,00 zł
7Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: 
7.1- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)35,00 zł
7.2- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)21,00 zł
7.3- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)48,00 zł
7.4- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)41,00 zł
7.5- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4)41,00 zł
7.6- wykonanie numeru nadwozia49,00 zł
7.7- wykonanie numeru silnika49,00 zł
7.8- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00 zł
7.9- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00 zł
7.10- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)255,00 zł

Objaśnienia:
1W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1. tabeli.
2Pozostałe badania tak jak dla autobusu.
3W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja