Cennik i wzory biletów Cennik i wzory biletów

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2012 r. uaktualniono ofertę taryfową MZK w Bielsku-Białej (treść uchwały jest dostępna tutaj).

Aktualny cennik biletów dostępny jest tutaj 

Uwaga:
1. Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora w sprawie sprzedaży biletów obowiązujących w autobusach MZK:

  • imienny bilet miesięczny (trzymiesięczny) jest dwuczęściowy, złożony z legitymacji i biletu;
  • legitymacja stanowi dokument potwierdzający tożsamość pasażera. Wydawana jest na wniosek pasażera bezpłatnie na czas nieograniczony.
  • sprzedając bilet miesięczny lub trzymiesięczny kasjerka, na wniosek kupującego, wpisuje numer legitymacji.
  • przejazd z biletem miesięcznym (trzymiesięcznym) bez wpisanego numeru legitymacji lub z nieprawidłowo wpisanym numerem stanowi naruszenie obowiązującej taryfy.
    Legitymacja do biletów miesięcznych / trzymiesięcznych MZK (wzór udostępniamy tutaj) jest ważna m.in. pod warunkiem jeśli zostało na niej trwale umieszczone zdjęcie pasażera, dla ktorego została wyrobiona.
  • Poprzednie wzory legitymacji obowiązują do wyczerpania zapasów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące   b i l e t ó w   s o c j a l n y c h  są udzielane przez:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Pomocy Środowiskowej,
  ul. Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała,
  tel. 33 499 56 00; fax. 33 499 56 52,
  e-mail:
sekretariat@mops.bip.wizja.net. 

3. Poprzednie wzory biletów: miesięcznych, 3-miesięcznych oraz 7-dniowych obowiązują do wyczepania zapasów.

 

Normalny bilet jednorazowy (także za przewóz bagażu, zwierzęcia): 3 zł.
Ulgowy bilet jednorazowy: 1,50 zł.
Normalny bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 4 zł.
Ulgowy bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu 60 minut od momentu skasowania: 2 zł.
Normalny bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 12 zł.
Ulgowy bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 6 zł.
Weekendowy bilet rodzinny „Rodzina +”: 10 zł.
Normalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 80 zł.
Ulgowy imienny bilet miesięczny na określoną linię: 40 zł.
Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 222 zł.
Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię: 111 zł.
Normalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 100 zł.
Ulgowy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 50 zł.
Normalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 282 zł.
Ulgowy imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie: 141 zł.
Bilet miesięczny NA OKAZICIELA na wszystkie linie: 130 zł.
Socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 84 zł.
Socjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie, ważny w dni robocze oraz soboty: 28 zł.
Normalny imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 28 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na określoną linię: 14 zł.
Normalny imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 34 zł.
Ulgowy imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie: 17 zł.
Specjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie: 36 zł.
Specjalny imienny bilet miesięczny na określoną linię: 30 zł.


wykonanie : WizjaNet
formularz kontaktowy strona główna do góry kontakt kontakt z nami kontakt prezentacja